Goede vrijdag

Eerste schooldag

Gebrekkige woorden

Droeve man

Stil

Grote opruiming

Wondermooie kinderen

Spiegelbeeld

Diepe wonden

Als woorden niet te vinden zijn

Sentimentel journey