Kerst collum: De zoen van Amsterdam

De zoen van Amsterdam

Het hele land stond in 1988 in rep en roer om de “zoen van Amsterdam”. De Koningin Der Nederlanden, Beatrix gaf tijdens haar spontane bezoek aan de hoofdstad zomaar een zoen aan een onbekende man. Een normale burger werd, te midden van de toekijkende Amsterdammers, zomaar gekust door de majesteit!

Het was al heel bijzonder dat de Koningin, die de Koninginnedag had doorgebracht in Kampen, afweek van haar programma en spontaan door de Amsterdamse Jordaan kwam wandelen en de inwoners begroette. En dan die zoen! De hoogverheven majesteit werd eventjes ‘gewoon’, was hierdoor opeens bereikbaar voor de gewone mens en heeft hiermee veel in populariteit gewonnen, zeker onder de Amsterdammers.

De Majesteit werd eventjes ‘gewoon’

Eventjes ‘gewoon’, het maakte het bijzonder. Stel je eens voor hoe het zou zijn als haar zoon Willem Alexander op een dag had gezegd; “Landgenoten, ik ga vanaf vandaag onder u, gewone mensen, wonen. Ik geeft mijn rijkdom en mijn koningschap op om een aantal jaren als gewone burger onder jullie te zijn” De wereld zou te klein zijn, chocoladeletter koppen in de krant: ‘De majesteit komt onder ons”

Onmogelijk, denkt u? Maar wat gebeurde er dan in Betlehem in het jaar nul? Daar kwam de Koning zelf van Zijn troon , om geboren te worden onder ons, gewone mensen. Hij koos er voor om enkele jaren onder ons te zijn. Te ervaren hoe het is om mens te zijn en ons te leren hoe we een beter mens zouden kunnen zijn!
Ja, De ‘Majesteit komt onder ons’, IMMANUEL, God is met ons.

Geen chocoladeletter koppen voor de Koning

Maar voor deze Koning geen chocoladeletter koppen, geen respect of een applaus. Nee, Hij moest genoegen nemen met een kribbe met stro, Zijn Koninklijke bed stond in een soort van stal en om Hem heen stonden, naast Maria en Jozef, een groep herders die als eerste het goede nieuws gehoord hadden. Want het was Zijn keuze het zo te doen. Jezus wilde dat zijn komst eerst aan het ‘gewone volk’ zou worden bekend gemaakt. Niet aan ministers, regeringleiders of hooggeplaatste ambtenaren. Maar aan straatzwervers, daklozen en de bijstand moeders!

Want De Koning werd even ‘gewoon’ mens voor de armen, de zieken en de zwakken! Nam Zijn populariteit ook toe, net als bij Beatrix in 1988? Nee, in tegendeel. De enige kop die Hij uiteindelijk kreeg in chocoladeletters was: ‘Jezus van Nazareth, de Koning der joden’, op een bordje bovenaan het kruis.

Gezegende kerst!

Share

Geef een reactie